“Ofisten Sahneye” şirket çalışanlarından oluşan müzik gruplarının yarıştığı, şirketler arası bir müzik yarışmasıdır.

Çalışan motivasyonunu en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlarken “Biz Kültürü”nün oluşmasına ve yerleşmesine destek olur.

Takım ruhunu ateşleyen, rekabetçi ve eğlenceli bir yarışmadır

Ofisten Sahneye Nedir?

  • Şirketler arası müzik yarışmasının amacı eğlenirken takım ruhunu ateşlemek ve “Biz Kültürü”nü yerleştirmektir.
  • Yarışma sürecinde, eleme turları ve bir final gerçekleştirilir. Eleme turları ve final gecesi IF Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşmektedir.
  • Her grubun eleme turu performansı 3 parça ve maksimum 15 dakika ile sınırlıdır, 15 dakikalık sürenin üzerine çıkılamaz.
  • “Ofisten Sahneye” müziğe ve rekabete meraklı her şirketin katılımına açıktır.

Ofisten Sahneye Ne Sağlar?

  • Takım ruhunu ateşleme
  • “Biz kültürü”nü geliştirme
  • Yaratıcı bir rekabet ortamında eğlendirme
  • Kolektif bilinç yaratma
  • Ortak karar verme ve insiyatif kullanma becerilerini geliştirme.
  • Yaratıcılığı teşvik

TANITIM VİDEOMUZ

Ofisten Sahneye

10. Kez gerçekleştirilen “Ofisten Sahneye” şirket çalışanlarından oluşan müzik gruplarının yarıştığı, şirketler arası bir müzik yarışmasıdır. Bu yarışma ile çalışan motivasyonunu en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlarken kurum içi “Biz Kültürü”nün oluşturulmasına ve yerleştirilmesine destek olmayı hedefliyoruz. Hepinizi takım ruhunu ateşleyen bu keyifli eğlencenin bir parçası olmaya davet ediyorum.

HY Tanıtım Kurucusu & Proje Sahibi

S A Y I L A R L A

2 0 1 1 - 2 0 2 0 - O F İ S T E N - S A H N E Y E

K A Z A N A N L A R

2 0 1 1 - 2 0 2 0 - O F İ S T E N - S A H N E Y E

D E S T E K L E Y E N L E R